Zrealizuj zyski


Przejście na emeryturę, potrzeba rozwoju, lub zmiana specjalizacji to najczęstsze powody zbycia spółek świadczących usługi medyczne. Rzadziej klinika/gabinet przechodzi z rodzica na ojca/córkę. Zakup lub sprzedaż tak specyficznego rodzaju przedsiębiorstwa wymaga wiedzy zarówno sticte-medycznej, jak i biznesowej-medycznej zarówno ze strony kupującej, jak i sprzedającej. Niemniej nawet wówczas rokowania są trudne i nierzadko kończą się rezygnacją jednej ze stron. Dlatego usługi pośrednictwa prowadzone przez zespół specjalistów zarówno z dziedziny medycyny i prawa jest bardzo ważny, aby pomóc stronom dojść do porozumienia i znaleźć odpowiednie dla każdej ze stron zabezpieczenia i gwarancje. Mamy kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu podobnych negocjacji, oraz przeprowadzaniu tego typu transakcji sprawnie i bezpiecznie dla każdej ze stron.

Wycena

Wycena jest podstawową usługą od której zaczyna się ogłaszanie informacji o zamiarze sprzedaży placówki medycznej. Świadomość wartości kliniki oszacowanej przez zewnętrzny wyspecjalizowany podmiot jest znacznym ułatwieniem w sprzedaży, gdyż dobrze dobrana oferta pozwoli szybciej i skuteczniej znaleźć nabywcę. Wycena oparta wyłącznie o współczynniki ekonomiczne może zawsze będzie znacząco odbiegać od rzeczywistej wartości gdyż wg. najważniejszej zasady ustalania wartości tj. - produkt jest wart tyle ile jest za niego gotowy zapłacić nabywca. To z kolei jest możliwe dzięki wiedzy o transakcjach tego typu i analizie porównawczej klinik.

Nasze wyceny uwzględniają specyfikę działalności placówek medycznych, oraz gabinetów stomatologicznych, oraz wiedzę o cenach transakcyjnych podobnych klinik, co pozwala nam zbliżyć się znacznie mocniej do rzeczywistej wartości biznesu, niż w przypadku zlecenia takiej wyceny podmiotowi bez takiej specjalizacji. Wiedza z zakresu medycyny pozwala lepiej oszacować potencjał rozwojowy, jak i obecną wartość.

 
Dowiedz się więcej o tym co możemy dla Ciebie zrobić
Wypełnij formularz, odbądź bezpłatne spotkanie z naszym doradcą, powiedz nam o Twoich potrzebach i oczekiwaniach a poinformujemy Cię o ofertach, które będą spełniały twoje oczekiwania.
 
 


Aktualności:

Zakładać klinikę vs kupić gotowa klinikę?

Ten dylemat ma każdy z nas, który decyduje sie aby byc „na swoim” kierując sie względami ekonomicznymi. Lekarze, którzy wybierają drogę budowania kliniki od podstaw kupując lokal lub kupując działkę aby następnie zbudować lokal, robią to czasem z powodu braku klinik do sprzedania na rynku. Najczęściej jednak decyzja zakładania kliniki bazowana jest na przesłankach psychologicznych a nie ekonomicznych.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2014 Wszelkie korzystanie z materiałów z niniejszej strony internetowej możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody:
UniMedice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000462553, NIP: 5213645798, REGON: 146587710.