O Nas

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą specjalizującą się w obrocie lokalami, oraz spółkami medycznymi założoną przez prawników, oraz lekarzy-przedsiębiorców. Pomysł otwarcia takiej właśnie firmy zrodził się z przypadku - szukaliśmy lokalu lub spółki pod otwarcie gabinetu stomatologicznego. Pomagamy na każdym etapie transakcji - wyceny, negocjacji, przygotowania dokumentów prawnych łącznie z późniejszą rejestracją zmian w KRS. Naszym celem nie jest działanie w charakterze pełnomocnika jednej ze stron, ale zachowanie bezstronności i kierowania się wspólnym interesem obydwu stron w oparciu o wiedzę, doświadczenie i dane finansowe.

Często pełnomocnikami sprzedającego/wynajmującego byli agenci nieruchomości który w zasadzie nie mógł udzielić odpowiedzi na żadne z ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa medycznego pytania dotyczących wyposażenia, infrastruktury, nie orientowali się też w kwestiach wartości samego biznesu, a przecież byli pośrednikami. Stąd wydatek rzędu 3,5% od każdej ze stron transakcji wydawał się nam całkowicie nieuzasadniony.

Raz spotykaliśmy się z pełnomocnikiem w postaci mniejszej firmy konsultingowej zajmującej się w większym stopniu rynkiem finansowym i można byłoby się spodziewać, że będą bardziej kompetentni jako pełnomocnicy, ale dla małych przedsiębiorstw przygotowywali analizy w oparciu o dane makroekonomiczne oparte na tezie, że demografia jest taka, że społeczeństwo się starzeje, więc zyski będą rosły. Pominięte były natomiast były kwestie dotyczące wyników finansowych sprzedawanej spółki. Stąd również wydatki na firmy konsultingowe na wiele sprzedającym się nie przydały, bo choć było w nich napisane tylko to co chciał przeczytać sprzedający, były niewiarygodne i bezwartościowe dla kupującego.

Rozmowy bezpośrednie ze sprzedającym klinikę też nie należały z reguły do prostych - powszechna jest nieufność stron. Sprzedający mający obawy dotyczące ujawnienia danych finansowych, gdyż do transakcji możne przecież nie dojść, a dane te są najintymniejszą częścią każdej spółki. Kupujący mają obawy o to, że kupują przysłowiowego kota w worku, a sprzedający niczym kandydat w kampanii wyborczej obieca wszystko byleby sprzedać jak najdrożej. Stąd brak bezstronnego arbitra, specjalizującego się w tych właśnie transakcjach może być poważną przeszkodą nawet w sytuacji gdy strony negocjują bez udziału pełnomocników.
 


Aktualności:

Zakładać klinikę vs kupić gotowa klinikę?

Ten dylemat ma każdy z nas, który decyduje sie aby byc „na swoim” kierując sie względami ekonomicznymi. Lekarze, którzy wybierają drogę budowania kliniki od podstaw kupując lokal lub kupując działkę aby następnie zbudować lokal, robią to czasem z powodu braku klinik do sprzedania na rynku. Najczęściej jednak decyzja zakładania kliniki bazowana jest na przesłankach psychologicznych a nie ekonomicznych.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2014 Wszelkie korzystanie z materiałów z niniejszej strony internetowej możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody:
UniMedice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000462553, NIP: 5213645798, REGON: 146587710.